باتری ماشین باتری

Team info
Description% فروشگاه تخصصی باتری/باطری خودرو%: http://battrishop.com/ باتری ماشین باتری
Created9 Feb 2018
Web sitehttp://battrishop.com
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsSETIBZH
Free-DC
BOINCstats.com
CountryNone
TypeNone
Members
Founder ilgard9qabd
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)