دانشگاه های ترکیه

Team info
Descriptionتحصیل در ترکیه | موسسه آموزشی و مشاوره ای ایران استانبول | راهنمای تحصیل و تجارت در ترکیه https://iranistanbul.com/
Created20 Jun 2019
Web sitehttp://iranistanbul.com
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsFree-DC
SETIBZH
BOINCstats.com
CountryNone
TypeNone
Members
Founder zdwd68nz4
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)