خمکاری ورق با دستگاه

Team info
Descriptionخمکاری ورق | خدمات و قیمت خمکاری ورق و خم CNC در تهران http://npled.ir/%D8%AE%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82/
Created9 Sep 2019
Web sitehttp://npled.ir/%D8%AE%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82/
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsFree-DC
SETIBZH
BOINCstats.com
CountryNone
TypeNone
Members
Founder fabioladjb
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)