نرم افزار حساب داری

Team info
Descriptionنرم افزار حسابداری، پیمانکاری، حمل و نقل | کاوش فردا https://www.kavoshfarda.com/
Created9 Sep 2019
Web sitehttp://www.kavoshfarda.com
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsSETIBZH
BOINCstats.com
Free-DC
CountryNone
TypeNone
Members
Founder denise9nrs
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)