مدل های برد دیپسی

Team info
Descriptionبرد دیپسی | قیمت برد کنترل دیپسی دیزل ژنراتور http://kashanico.com/%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D8%B3%DB%8C/
Created19 Dec 2019
Web sitehttp://kashanico.com/%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D8%B3%DB%8C/
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsBOINCstats.com
Free-DC
SETIBZH
CountryNone
TypeNone
Members
Founder j0xx972gbw
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)