Name Total creditRecent average credit Country
1) kjyu 5,783,536 18,931.37 Taiwan
2) KaOhChen 3,230,432 3,991.39 Taiwan
3) BobCHEN 1,085,919 2,147.50 Taiwan
4) Lawrence Wang 1,878,302 789.77 Taiwan
5) Profile EarlyBird@Zircons 1,526,382 288.76 Taiwan
6) Vinson 1,576,256 256.92 Taiwan
7) Zhuang sir 30,798,030 9.49 Taiwan
8) johnny 13,937 0.10 Taiwan
9) LaNew-Bears 95 0.10 Taiwan
10) Kelly 1,161,088 0.10 Taiwan
11) jimmy 72 0.10 Taiwan
12) alexpon 1,434,437 0.10 Taiwan
13) GrTh 1,234 0.10 Taiwan
14) User 95 0.10 Taiwan
15) Martin 190 0.10 Taiwan
16) ransfei89 95 0.10 Taiwan
17) Swilly 21,019 0.10 Taiwan
18) USER 1,685 0.10 Taiwan
19) Admin 285 0.10 Taiwan
20) rewtweo 1,746 0.10 Taiwan
Next 20