Name Total creditRecent average credit Country
1) kjyu 2,719,075 25,790.94 Taiwan
2) Zhuang sir 30,742,403 25,600.00 Taiwan
3) KaOhChen 2,681,599 5,369.43 Taiwan
4) Profile EarlyBird@Zircons 1,489,294 4,748.71 Taiwan
5) Lawrence Wang 1,847,835 3,056.61 Taiwan
6) Vinson 1,476,386 2,612.78 Taiwan
7) BobCHEN 954,718 503.02 Taiwan
8) Swilly 21,019 394.29 Taiwan
9) alexpon 1,434,437 92.51 Taiwan
10) Alberthuang 74,946 45.78 Taiwan
11) vanos0512 [Founder] 524,410,393 10.03 Taiwan
12) johnny 13,937 1.25 Taiwan
13) neil6705 9,429 0.78 Taiwan
14) LaNew-Bears 95 0.10 Taiwan
15) Kelly 1,161,088 0.10 Taiwan
16) jimmy 72 0.10 Taiwan
17) GrTh 1,234 0.10 Taiwan
18) User 95 0.10 Taiwan
19) Martin 190 0.10 Taiwan
20) ransfei89 95 0.10 Taiwan
Next 20