Name Total creditRecent average credit Country
1) vanos0512 [Founder] 465,930,897 3,459,154.76 Taiwan
2) Zhuang sir 7,071,741 220,773.59 Taiwan
3) KaOhChen 1,737,925 7,021.25 Taiwan
4) Lawrence Wang 1,051,704 5,063.56 Taiwan
5) Vinson 974,019 3,720.88 Taiwan
6) BobCHEN 582,402 2,687.79 Taiwan
7) Profile EarlyBird@Zircons 1,406,673 442.94 Taiwan
8) kuroko 51,151 6.02 International
9) Ivan.Lai 708,860 5.36 Taiwan
10) Alberthuang 58,673 4.29 Taiwan
11) LaNew-Bears 95 0.10 Taiwan
12) Kelly 1,161,088 0.10 Taiwan
13) jimmy 72 0.10 Taiwan
14) kjyu 93,440 0.10 Taiwan
15) GrTh 1,234 0.10 Taiwan
16) User 95 0.10 Taiwan
17) Martin 190 0.10 Taiwan
18) ransfei89 95 0.10 Taiwan
19) USER 1,685 0.10 Taiwan
20) Admin 285 0.10 Taiwan
Next 20