Name Total creditRecent average credit Country
1) Profile AL ADIM [Founder] 11,191,668 0.10 Poland
2) Profile PDH 10,094,629 0.10 Poland
3) VonLemberg 8,769,538 0.09 Poland
4) Profile [B@P] Daniel 8,537,989 0.10 Poland
5) WSR 4,756,698 0.09 Poland
6) JGZAW 2,809,106 0.10 Poland
7) Pleonazm 2,539,982 0.10 Greece
8) kain 1,859,452 0.10 Poland
9) MartaJ 1,290,981 0.09 International
10) MSI 1,246,753 0.10 Poland
11) Hubert KoziƄski 1,193,365 0.09 Poland
12) Lenczyk1 1,083,340 0.10 Poland
13) gaballus 1,067,512 0.10 Poland
14) ryszard.korczyk 1,062,580 0.09 Poland
15) Profile RAD-Poland 1,000,388 0.10 Poland
16) Profile mimeq 874,099 0.10 Poland
17) Profile Dario666 863,696 0.10 Poland
18) BaRyLa 863,574 0.09 Poland
19) Profile Aleksander Parkitny 810,522 0.09 Poland
20) Profile lakewik 767,123 0.00 Poland
Next 20